હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ગાય – ઓરીગામી

 

COW

ગાય

   આ મોડલ શુધ્ધ ઓરીગામી ન કહેવાય.  ચોરસ કાગળમાંથી બનતા આ મોડલ માટે, ચાર જગ્યાએ કાપ મુકવા પડે છે – ચાર પગ છુટા કરવા માટે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: