કોયડા કોર્નર

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

મોઝેઇક કળા – 1, Mosaic Design

ટુકડાઓ ભેગા કરીને આકૃતિ બાનાવવામાં આવે તેને મોઝેઇક કળા કહે છે. આ ટુકડાઓ જાતજાતની સામગ્રીના હોઈ શકે. એમનો વ્યવહારુ ઉપયોગ પણ છે – મકાનોના સુશોભન માટે.

આખી ને આખી સંસ્થાઓ આ કળાના શિક્ષણ અને ઉત્તેજન માટે હોય છે.

આવી એક સંસ્થા વિશે જાણવા અહીં ‘ ક્લીક’ કરો.

મોઝેઇક કળાના આધાર પર બનાવેલાં રમકડાં પણ હોય છે. આવું એક પ્લાસ્ટીકના ટુકડા ધરાવતું રમકડું મારી પાસે છે! એમાં ષટકોણ આકારની એક પ્લેટમાં, અર્ધ ષટકોણ આકારના, પણ ચાર જુદા જુદા રંગના ટુક્ડાઓ વડે આકૃતિ બનાવવાની હોય છે. મને એનાથી રમવાનું બહુ જ ગમે છે. લો! મારું એ રમકડું અને તેમાંથી બનતી આકૃતિઓ વિશે જાણો.

ષટકોણ પ્લેટ

ષટકોણ પ્લેટ

અર્ધ ષટકોણ, ચાર રંગના ટુકડાઓ

અર્ધ ષટકોણ, ચાર રંગના ટુકડાઓ

એક આકૃતિ

એક આકૃતિ

જુદી જુદી આકૃતિઓના નમૂના

જુદી જુદી આકૃતિઓના નમૂના

Advertisements

4 responses to “મોઝેઇક કળા – 1, Mosaic Design

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: