હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઓરીગામી – જેટ પ્લેન, Origami

થોડા દિવસ પહેલાં ચોપડી વાંચતો બેઠો હતો. કશાક કામ માટે ઉભા થવાનું થયું. હાજરમાં કોઈ બુકમાર્ક ન હતો. એટલે બાજુમાં પડેલા કાગળને એ માટે વાપર્યો. થોડી વારે પાછો આવ્યો, અને ચોપડીને બદલે એ કાગળ પર નજર ઠરી. સરસ જાડો ઈન્ડેક્સ પેપર હતો. મારી આદત પ્રમાણે એને થોડોક વાળી ઘાટ આપ્યો.

સાંજે દીકરીનો દીકરો સમર કોલેજમાંથી આવ્યો. એને એ આકાર ગમી ગયો અને મારી પાસેથી પડાવી લીધો! સરસ મજાના કલર કર્યા. એને નાનકડું રમવાનું જેટ પ્લેન મળી ગયું હતું. શનિવારે એના બે બાળમિત્રો અમારા ઘેર એની સાથે રમવા આવ્યા. એમને પણ એ પ્લેન ગમી ગયું અને મારી પાસે બીજા બનાવી આપવાની ઉઘરાણી કરી.

અને પછી તો પ્લેન બનાવવાની ફેક્ટરી જ ચાલુ થઈ ગઈ!

લો એ બધી ડીઝાઈનો માણો .

જેટ વિમાન -1
જેટ વિમાન -1
જેટ વિમાન - 2
જેટ વિમાન – 2
જેટ વિમાન - 3
જેટ વિમાન – 3
જેટ વિમાન - 4
જેટ વિમાન – 4
જેટ વિમાન - 5
જેટ વિમાન – 5

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: