હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

બોન્સાઈ પ્રયોગ : 4 – વીપિંગ વિલો

વીપિંગ વિલો - ઓક્ટોબર '10

વીપિંગ વિલો - ઓક્ટોબર

આ પણ બહુ જ ઝડપથી વધતું ઝાડ છે. 8 ‘ થી 10’ લાંબી , પાતળી ડાળીઓ હવામાં લટકતી હોય છે. પવનમાં એમને ઝૂલતી જોવાની મજા આવે છે.

વિશેષ માહિતી

Advertisements

One response to “બોન્સાઈ પ્રયોગ : 4 – વીપિંગ વિલો

  1. Pingback: બોન્સાઈ-૫ , વીપિંગ વિલો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: