હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

વાઘ – ઓરીગામી

ગુજરાતી બ્લોગ જગત શેરથી ચારે બાજુ ગાજી ઊઠ્યું છે; ત્યારે આ શેરની રચનાને પણ માણી લો.

જો કે, ગુજરાતીમાં તો આપણે એને વાઘ તરીકે જ ઓળખીએ છીએ.

ઓરીગામી - વાઘ

ઓરીગામી - વાઘ

બે ચોરસ કાગળમાંથી બનતું આ મોડલ તમને ગમ્યું?

વાઘનું મોં સુધારવાના/ મઠારવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: