હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

રીંછ – ઓરિગામી

૭૦% સ્ટેપ ઊંટ બનાવવાના, થોડોક જ બદલાવ અને રીંછ બની ગયું.

પહેલાં એનું પૂંછડું આમ લાંબું હતું-

લાંબા પુંછડાવાળું - પ્રિહિસ્ટોરિક રીંછ

લાંબા પુંછડાવાળું - પ્રિહિસ્ટોરિક રીંછ

પછી કાતર ચલાવીને એને સાઈઝમાં કાતરી દીધું!  –

ટુંકા પુંછડાવાળું રીંછ

ટુંકા પુંછડાવાળું રીંછ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: