હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

શાહમૃગ – ઓરિગામી

ગઈકાલે રીંછ બનાવ્યું હતું. એમાં માત્ર થોડાક જ ફેરફાર કર્યા અને બની ગયું … શાહમૃગ!

જોઈ લો …

શાહમૃગ - ઓરિગામી ઊંટનો નવો અવતાર

શાહમૃગ - ઓરિગામી ઊંટનો નવો અવતાર

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: