હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

એલિયન

ામ તો આ ઢીંગલા જેવા લાગે છે; પણ એ એલિયન છે. મારા દોહિત્ર જયના વિજ્ઞાન પ્રોજેક્ટ માટે એની કલ્પના મુજબ બનાવેલ પુરુષ અને સ્ત્રી એલિયનો …

જયની કલ્પનાના એલિયનો

જયની કલ્પનાના એલિયનો

One response to “એલિયન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: