હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

સ્ટીમર

જયના ‘ બર્મ્યુડા ત્રિકોણ’ માટે એક સ્ટીમર બનાવવાની હતી. જ્યુસના કાર્ટનમાંથી સરસ મજાની સ્ટીમર બનાવી દીધી.

સ્ટીમર

સ્ટીમર

2 responses to “સ્ટીમર

  1. Pingback: ભાષા અને કળા | ગદ્યસુર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: