હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

પ્લેન – ૨ ઓરિગામી

અગાઉ આ પ્લેન બનાવ્યું હતુ.

બે દિવસ પર બાળકોને લઈને સ્વિમીંગ પુલ ગયો હતો; ત્યારે સમય પસાર કરવા એ બનાવવા વિચાર્યું. પણ ફોલ્ડ કરતાં અડધે પહોંચ્યો ; અને થોડોક ફેરફાર જરવાનું સૂઝ્યું. અને આ નવી ડિઝાઈનનું પ્લેન બની ગયું.

પાતળું પ્લેન

પાતળું પ્લેન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: