હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

પેન્ગ્વીનમાંથી પ્લેન – ઓરીગામી

પેન્ગ્વીન બનાવતો હતો , અને એમ લાગ્યું કે, એના ફોલ્ડમાં થોડોક ફેર કરવાથી પ્લેન બની જાય. થોડાક જ ફેરફાર કર્યા, અને લો! બે જુદી જુદી ડિઝાઈનના પ્લેન બની ગયા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: