હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

અલ્પાકા – ઓરીગામી

ઘોડો બનાવતાં પહેલાં આ મોડલ બનાવ્યૂ હતું. દીકરીના દીકરાને બતાવતાં તેણે કહ્યું ,” આ તો ઊંટ જેવું લાગે છે.” માટે એની ડોકને થોડોક વળાંક આપ્યો હતો; અને કાંઈક ઘોડા જેવું મોડલ બન્યું!

પણ પછી વિચારે ચઢી ગયો કે, આ ઊંટ અને ઘોડાની વચ્ચેના પ્રાણીને શું કહેવાય?

અને તરત પેરૂ દેશની તાજેતરમાં વાંચેલી વિગત યાદ આવી ગઈ. અરે! આ તો અલ્પાકા બન્યું છે.

જોઈ લો આ અલ્પાકાને …

ઓરીગામી - અલ્પાકા

ઓરીગામી - અલ્પાકા

Advertisements

One response to “અલ્પાકા – ઓરીગામી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: