હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

મગર – ઓરીગામી

ઘોડો બનાવ્યો , તે પહેલાં આમ તો ઝીબ્રા માટેની રીત મળી હતી. એ ચોપડીમાં આગળ જોતાં ‘મગર’ બનાવવાની રીત પણ મળી આવી.

આજે એની ઉપર હાથ અજમાવ્યો અને જોઈ લો આ ભયાનક મગર…

ઓરીગામી - મગર

ઓરીગામી - મગર

આ બધાં મોડલ – ઝીબ્રા, અલ્પાકા, ઘોડો અને મગર બનાવવા બે ચોરસ કાગળ જોઈએ છે.

Advertisements

One response to “મગર – ઓરીગામી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: