હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

હોબીવિશ્વ – શુભ શરૂઆત

       પુત્રવત્ નેટમિત્ર ચિરાગ પટેલની વેબ સાઈટ ‘ઋતમંડળ’ પર ૪ જુલાઈ- ૨૦૦૯થી‘હોબીવિશ્વ’ પર નવરાશની પળોમાં રમેલી રમતો,  હોબીઓ, ક્રાફ્ટવર્ક વિ. સંઘરતો આવ્યો છું. આજથી ‘હોબીવિશ્વ’ સરનામું બદલે છે – નવી સજાવટ અને નવા મુખડા સાથે.

હોબીવિશ્વ – નવું સ્વરૂપ

નવા સરનામે પહોંચવા અહીં ‘ક્લિક’ કરો. 

આભાર ચિરાગનો અત્યાર સુધી આ સવલત પૂરી પાડવા માટે.

Advertisements

One response to “હોબીવિશ્વ – શુભ શરૂઆત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: