હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

પ્રશ્નપેટી – Puzzle Box

મારા સંગ્રહમાં આવી પેટીઓ હોય તો?

સાભારનેટ વેપારી , નાઈલના કાંઠે રહેતા મુર્તુઝા પટેલ

 

અને આ પણ …

 

અને ઢગલાબંધ…

One response to “પ્રશ્નપેટી – Puzzle Box

  1. Pingback: પ્રશ્નપેટી – એક અવલોકન « ગદ્યસુર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: