હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઓરીગામી-બૂમરેન્ગ

એ-૪ સાઈઝના, લંબચોરસ,  પ્રિન્ટિન્ગ કાગળમાંથી બૂમરેન્ગ

 

બનાવવાની રીત …

 

આવાં ત્રણ ચાર બૂમરેન્ગ બનાવ્યા; પણ વિડિયોમાં બતાવ્યા છે, એમ એ હાથમાં પાછા ન જ આવ્યા!

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: