હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ગાંઠ

ગાંઠ ઉપર અવલોકન લખતાં એક સરસ મજાની ગાંઠો છોડવાનું નહીં (!) પણ ગાંઠો વાળવાનું શીખવતી વેબ સાઈટ મળી આવી.

ઢગલાબંધ ગાંઠો જ નહીં – એમને બનાવવાની રીત સાથે

થોડાક સેમ્પલ …

સૈડકા ગાંઠ

વહાણોમાં વપરાતી ગાંઠ

આઠડો ગાંઠ

શોભાની ગાંઠ !

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: