હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઓરીગામી – જીપ

ઓરીગામી – જાપાનીઝ ટેન્ક   બનાવી પછી તો આ નવી ફોલ્ડની રીત પર મચી પડ્યો.

ઘણા વખતથી ઓરીગામી કાર બનાવવાની ઘણી ઇચ્છા હતી. ઘણો વધારે લંબચોરસ કાગળ લીધો . અને  આ જીપ બનાવીને એ ઇચ્છા પૂરી થઈ –

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: