હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

હાથી – ઓરીગામી

નેટ પર શોધ કરતાં , હાથી બનાવવાની સરસ રીત , અને તે પણ વિડિયો સૂચનો સાથેની મળી આવી. અને લો ..

આ રહ્યો…

અને એ સૂચનાઓ…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: