હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

હસ્તકલા શો

સાભાર – શ્રી. કનક રાવળ, પોર્ટલેન્ડ, ઓરેગન 

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

One response to “હસ્તકલા શો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: