હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

મોટું કુટુમ્બ

એક કુટુમ્બમાં નીચે જણાવેલ વ્યક્તિઓ છે –

 • એક દાદા
 • એક દાદી
 • બે બાપ
 • બે મા
 • ચાર બાળકો
 • ત્રણ પૌત્ર – પૌત્રીઓ
 • એક ભાઈ
 • બે બહેનો
 • બે દીકરા
 • બે દીકરીઓ
 • એક સસરા
 • એક સાસુ
 • એક વહુ

કેમ ? ૨૩ જણ થયાંને?

ના…….

કુલ વ્યક્તિઓની સંખ્યા તમારે ગોતી કાઢવાની છે. અને તેનું લિસ્ટ બનાવવાનું છે.

જવાબ આવતીકાલે…

——————-

સાભાર – શ્રી. બટુક ઝવેરી, નોઈડા અને  ટાઈમ્સ ઓફ  ઇન્ડિયા. 

Comments are closed.

%d bloggers like this: