હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

પડછાયા કળા

સાભાર – શ્રી. કનક રાવળ, પોર્ટ લેન્ડ , ઓરેગન 

પડછાયો શબ્દ જ શોક, કાલીમા, નીરાશા સૂચવે છે ને?

પણ .. એનાથીય કળાનું સર્જન કરનારા વીરલા દુનિયામાં ઠેર ઠેર પથરાયેલા છે.

લો .. થોડાક સેમ્પલ ..

This slideshow requires JavaScript.

 

અને વિડિયો પણ…

 

3 responses to “પડછાયા કળા

  1. Pingback: પડછાયા, ભાગ -૨ , એક અવલોકન « ગદ્યસુર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: