હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ચેસ બોર્ડના ટુકડા

આ બધાંને જાણીતું  ચેસબોર્ડ – ૬૪ ખાનાં.

એના ૬૪ ટુકડા , કરવતના ઓછામાં ઓછા કેટલા વાઢમાં કરી શકો? ( ટુકદા એકબીજાની ઉપર મૂકીને કાપવાની છૂટ છે. )

——————

જવાબ બે દિવસ પછી.

One response to “ચેસ બોર્ડના ટુકડા

 1. અશોક મોઢવાડીયા માર્ચ 21, 2012 પર 6:53 એ એમ (am)

  જવાબ :
  ૬ (છ) વાઢમાં.
  (૧) બરાબર વચ્ચેથી આડા ઊભા બે વાઢ (૪x૪નાં ૪ ટુકડા)
  (૨) ચારેને એકબીજા પર રાખી વળી બરાબર વચ્ચે બે વાઢ (૨x૨નાં ૧૬ ટુકડા)
  (૩) ૧૬ ટુકડા એકબીજા પર રાખી વળી વચ્ચે આડા ઊભા બે વાઢ (૧x૧નાં ૬૪ ટુકડા)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: