હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

મોગલ સલ્તનત – જવાબ

મોગલ સલ્તનત – કોયડો

ઘણા મિત્રોએ સાચા જવાબ આપ્યા છે – પેપર ફૂટી ગયું લાગે છે !

સાચો જવાબ ..

बाबर हुमायुंके बापका  नाम  था। 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: