હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

કાચમાં શિલ્પ – ૨

એક બીજા કલાકારની કળા ..

This slideshow requires JavaScript.

અને ફોટો ગેલરી

સાભાર – શ્રી. હિતેન દુબલ, લુઇસવિલે, ટેક્સાસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: