કોયડા કોર્નર

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ફળોમાં શિલ્પ

કાતર ચપ્પુ ફળો પર ચાલ્યા…

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

 

બીજો ફાલ…….( ૨૪, જુન -૨૦૧૩ )  સાભાર – શ્રી. કનક રાવળ 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: