હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ચલણી નોટ ઓરીગામી

નેટ મિત્રો શ્રીમતિ પ્રજ્ઞાબેન વ્યાસ અને શ્રી શરદ શાહે એક સાથે આ મોડલો મોકલ્યાં અને મન પ્રસન્ન થઈ ગયું.

This slideshow requires JavaScript.

અને આ રહી ફોટો ગેલરી…

જો કે, ઓરીગામીની આ શાખાનું પ્રચલિત અને શાસ્ત્રીય નામ ‘ મોડ્યુલર ઓરીગામી’ છે. બનાવવામાં કૌશલ્ય કરતાં જહેમત ઘણી વધારે હોય છે. મેં એક વખત માત્ર છ યુનિટ વાપરીને એક રિન્ગ બનાવી હતી; પણ એમાંયે ઘણી વાર લાગી હતી. જ્યારે આ મોડલો માટે તો ઘણા બધા યુનિટ બનાવવા પડે અને એમને ભેગા કરતાં નાકે દમ આવી જાય.

અને આવા મોડ્યુલર ઓરીગામીનાં મોડલો આ રહ્યાં.

One response to “ચલણી નોટ ઓરીગામી

  1. Pingback: મોડ્યુલર ઓરીગામી « હોબીવિશ્વ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: