હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

મોડલ રેલ્વે

જર્મનીના હામ્બુર્ગ શહેરમાં

સાભાર – શ્રી. મનસુખલાલ ગાંધી

વુન્ડરલેન્ડની વેબ સાઈટ

Advertisements

One response to “મોડલ રેલ્વે

  1. Pingback: ટ્રેનમાં યુરોપની સફર – મકાનની અંદર રહીને | હાસ્ય દરબાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: