હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

લક્કડખોદ – ઓરીગામી

ડાયનોસોર બનાવતાં શીખ્યા પછી, એના મૂળ બર્ડ બેઝમાં થોડોક જ ફેરફાર કરવાથી લક્કડખોદ પક્ષી બની ગયું.

એમાં થોડા થોડા ફેરફારવાળા બે મોડલો…

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: