હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

લૂપ પઝલ

સામગ્રી

  • એક પુંઠું , એક ચાવી અને એક ફૂટ લાંબી દોરી.

પઝલ બનાવવાની રીત

  • પૂંઠામાં ત્રણ કાણાં પાડો. છેડેના બે નાનાં અને વચ્ચેનું થોડુંક મોટું ( પણ એમાંથી ચાવી પસાર ન થવી જોઈએ.
  • દોરીને ગાંઠ વાળી એક બાજુના કાણામાંથી પસાર કરો.
  • બીજો છેડો ફોટામાં બતાવ્યું છે, એમ લૂપ મારીને વચ્ચેના કાણાંમાંથી પસાર કરો.
  • હવે એ છૂટ્ટા છેડામાંથી ચાવી પસાર કરો.
  • છૂટ્ટો છેડો છેડેના બીજા કાણાંમાંથી પસાર કરી; એની પણ ગાંઠ વાળી દો

પઝલ તૈયાર – આમ…..

પાછળથી આમ દેખાશે …

( માફ કરજો! ફોટો પઝલ ઉકેલ્યા બાદ પાડ્યો છે; ભૂલકણો માણસ !)

હવે તમારે એક પણ ગાંઠ છોડ્યા વિના ચાવીને જમણી બાજુ લાવી દેવાની છે.

આમ..

ઉકેલ આવતી કાલે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: