હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઇલેક્ટ્રિક સરકિટ પઝલ – જવાબ

ઇલેક્ટ્રિક સરકિટ પઝલ   નો જવાબ શ્રી. પ્રવીણ ભટ્ટ , ભાવનગર તરફથી સરસ મળ્યો અને તે પણ સચિત્ર

Circuit_solv

 

આનો સ્રોત કયો એ પૂછતાં ખબર પડી કે આ….પ્રવીણ ભાઈની પૌત્રીની ૧૨ મા ધોરણની વિજ્ઞાનની ચોપડીમાંથી  !

Circuit_solv_1

 

સલામ ૨૧મી સદીનાં પાઠપુસ્તકોને અને એકવીસમી  સદી ની પેઢીને…

One response to “ઇલેક્ટ્રિક સરકિટ પઝલ – જવાબ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: