હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ફેન્સી કેક, Cakes

આવી કેક પણ હોય …અને એમાંનો એક પણ ભાગ ન ખાઈ શકાય તેવો નથી!

All  the cakes  by Zhanna from St. Petersburg 

મૂળ વેબ સાઈટ 

This slideshow requires JavaScript.

સાભાર – શ્રી. હેતલ મહેતા, સૂરત

એક વધારે…૧, જુન – ૨૦૧૩

This slideshow requires JavaScript.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: