હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

વલયો; ભાગ- ૨- ટ્રોકોઇડ

ટ્રોકોઇડ વિશે અહીં જાણો      –   ૧  –   ;   –  ૨  –    ;    –  ૩  – 

x= aΦ – b sin Φ

y= a – b cos Φ 

Trochoid_1000_4

સાઈક્લોઇડ એ ટ્રોકોઇડની ખાસ જાત છે. ( special type)

  • જ્યારે બિંદુ વર્તુળની ઉપર જ હોય; ત્યારે તે સાઈક્લોઇડ બનાવે છે.
  • જ્યારે બિંદુ વર્તુળની અંદર  હોય; ત્યારે તે કર્ટેટ  સાઈક્લોઇડ બનાવે છે.
  • જ્યારે બિંદુ વર્તુળની બહાર  હોય; ત્યારે તે પ્રોલેટ સાઈક્લોઇડ બનાવે છે.
Advertisements

One response to “વલયો; ભાગ- ૨- ટ્રોકોઇડ

  1. Pingback: ટ્રોકોઇડ – એક અવલોકન | ગદ્યસુર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: