હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઓરીગામી પ્લેન

નિશાળમાં ભણતા હતા ત્યારે ચોરસ કાગળમાંથી પ્લેન બનાવતા હતા. એ માટે સામાન્ય લંબચોરસ કાગળમાંથી કાપીને ચોરસ કાગળ બનાવવો પડતો હતો; અને વધેલા ભાગમાંથી પ્લેનની પૂંછડી બનાવતા હતા.

પણ એમ કાપ્યા વિના પણ પ્લેન બનાવી શકાય; એ ખ્યાલ જેટ ફાઈટર પ્લેન બનાવતાં આવ્યો. ( આ રહ્યું એ મોડલ)

એ ખ્યાલને આગળ ધપાવી આ પ્લેન કાલે બનાવ્યું. માત્ર એક જ નાનકડો કાપ જરૂરી છે.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: