હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

અચલાંક અને ક્ષયાંક

સાભાર – શ્રી. ધીરજલાલ વૈદ્ય, સૂરત

સંસ્કૃતમાં ૯ ને અચલાંક અને ૮ ને  ક્ષયાંક કહે છે.

clock_2

૯ વિશે તો ખબર હતી; પણ ૮ વિશે ધીરૂભાઈના ઈમેલ પરથી જ ખબર પડી.

  • ૮ x ૧ =  ૮ ( આંકડાનો સરવાળો ૮ )
  • ૮ x ૨ =  ૧૬ ( આંકડાનો સરવાળો ૭ )
  • ૮ x ૩ =  ૨૪ ( આંકડાનો સરવાળો ૬ )
  • ૮ x ૪ =  ૩૨ ( આંકડાનો સરવાળો ૫ )
  • ૮ x ૫ =  ૪૦ ( આંકડાનો સરવાળો ૪ )
  • ૮ x ૬ =  ૪૮ ( આંકડાનો સરવાળો ૧૨ એટલે ૩ )
  • ૮ x ૭ =  ૫૬ ( આંકડાનો સરવાળો ૧૧ એટલે ૨ )
  • ૮ x ૮ =  ૬૪ ( આંકડાનો સરવાળો ૧૦ એટલે ૧ )
  • ૮ x ૯ =  ૭૨ ( આંકડાનો સરવાળો ૯ )
  • ૮ x ૧૦ =  ૮૦( આંકડાનો સરવાળો ૮ )

અને આ ૯ ની ઘડિયાળ જુઓ…

clock_1

Advertisements

3 responses to “અચલાંક અને ક્ષયાંક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: