હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

હોબી વિશ્વ ફરીથી કાર્યાન્વિત થાય છે.

આનંદના સમાચાર …

ત્રણ  વર્ષ પછી, હોબી વિશ્વ ફરીથી કાર્યાન્વિત થાય છે. પણ એનો ઉદ્દેશ,  મુખડું અને નામ બદલી સાથે !

હવેથી આ બ્લોગનું નામ રહેશે…

કોયડા કોર્નર

       હવેથી અહીં આંતરે દિવસે એક કોયડો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે,  અને બીજે દિવસે એનો ઉકેલ. એ બધા કોયડા ગોતવાનો કોયડો ન બની જાય (!) અને હમ્મેશ માટે સરળતાથી આ ખજાનો કોયડા રસિક ગુજરાતીઓને હાથવગો બની રહે – એ માટે પહેલેથી જ એની મસ્ત, મજાની અનુક્રમણિકા પણ હાજ્રર છે –  આ રહી.

 

 

Advertisements

One response to “હોબી વિશ્વ ફરીથી કાર્યાન્વિત થાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: