હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

નિમિષા દલાલની હોબી સામગ્રી

પ્રતિલિપિના તંત્રી શ્રીમતિ નિમિષા દલાલ સાહિત્ય કાર અને સાહિત્ય પ્રેમી તો છે જ. પણ

તેઓ  ‘હોબીકાર’ પણ છે !

તેમણે પ્રતિલિપિ માટે તૈયાર કરેલી સામગ્રી હવે નીચેના પાના પરથી પણ ઉપલબ્ધ થશે –

હોબી કોર્નર – નિમિષા દલા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: