હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

જીવડાં

આ તે કાંઈ વિષય છે?

હા ! એક ફોટોગ્રાફરને એમાં કલા દેખાઈ છે.

insects

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

ફોટોગ્રાફી માટે આવો વિષય શોધનાર , ઊંચા ગજાના ફોટોગ્રાફર નો TED વિડિયો માણો…

 

     Photographer Levon Biss was looking for a new, extraordinary subject when one afternoon he and his young son popped a ground beetle under a microscope and discovered the wondrous world of insects. Applying his knowledge of photography to subjects just five millimeters long, Biss created a process for shooting insects in unbelievable microscopic detail. He shares the resulting portraits — each comprised of 8- to 10,000 individual shots — and a story about how inspiration can come from the most unlikely places.

Advertisements

One response to “જીવડાં

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: