હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ડિનોસોરનું બચ્ચું – ઓરીગામી

અગાઉ ડિનોસોર બનાવ્યું હતું.

dinosaur

હવે એનાથી બહુ સહેલી રીતથી એનું બચ્ચું બની ગયું !

Dinosaur

જમાનાના વિકાસ સાથે હવે ફાયદો એ કે, હવે યુ -ટ્યુબ પર ઘણાં મોડલો બનાવવાના વિડિયો પણ મળી જાય છે. આ બચ્ચું બનાવવાની રીત…

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: