હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

પતંગિયાંની દુનિયા

પતંગિયાં , ફુદાં, જીવડાં…

આ તે કાંઈ આ બ્લોગનો વિષય છે? પણ આ વિડિયો જોયો અને એમના રૂપાંતરની અવનવી ઝાંખી જોવા મળી.

અને ઈયળમાંથી પતંગિયામાં રૂપાંતરની ઘડીનો આ વિડિયો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: