હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ખૂની કોણ?

ચાલો ડિટેક્ટિવ બનીએ…

xyz

ઉપરના ત્રણ જવાબમાંથી માત્ર એક જ જવાબ સાચો છે.

કોણ છે ખૂની?

આવી બીજી કસોટીઓમાં રસ હોય તો અહીં લટાર મારતા થાઓ 

Advertisements

Comments are closed.