હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ખૂની કોણ?- જવાબ

ત્રણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓમાંથી ખૂની શોધવાનો સવાલ અહીં પુછ્યો હતો 

xyz

સાચો જવાબ –

Y

સાચો જવાબ આપનાર મિત્ર

  • બટુક ઝવેરી

ભાગ લેનાર મિત્રો

  • ચિરાગ પટેલ      –  Z
  • પ્રજ્ઞા વ્યાસ       –  Z
  • વિનોદ ભટ્ટ       –  Z

કેમ સાચો જવાબ Y ?

આપવામાં આવેલ ત્રણ વિધાનમાંથી બીજું અને ત્રીજુ વિધાન ‘Z ‘  ને ખૂની તરીકે ઓળખાવે છે. પણ એક જ વિધાન સાચું છે.  માટે આ બન્ને વિધાન ખોટાં છે.

માટે ‘Y’ ખૂની છે.

 

 

One response to “ખૂની કોણ?- જવાબ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: