હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

બીજ ગણિતનો કોયડો – જવાબ

x = 49

આ કોયડા માટે ચીલાચાલુ બીજગણિતની રીત બહુ જ મુશ્કેલ છે – કદાચ અશક્ય

પણ iterative solution આ રહ્યું – સ્ક્રેચ પર કોડિંગ કરીને …..pzl3

કોડ વિગતમાં ….

pzl4

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: