હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

લટકતો ચોરસ

   એક ચોરસના મધ્યબિંદુ આગળથી બીજો, એ જ માપનો ચોરસ લટકાવેલો છે. જો બીજા ચોરસને એ બિંદુ આગળ ગોળ ફેરવવામાં આવે તો ?sqare_area

 

વાદળી ભાગનું ક્ષેત્રફળ , લાલ ભાગના ક્ષેત્રફળ કરતાં વધારે, ઓછું કે, સરખું ?

જવાબ આવતીકાલે.

2 responses to “લટકતો ચોરસ

  1. Pingback: લટકતો ચોરસ – જવાબ | હોબી ગુર્જરી

  2. Pingback: લટકતો ચોરસ – જવાબ | ગુગમ – કોયડા કોર્નર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: