હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

નમ્બર શોધો – જવાબ

અહીં સવાલ પુછ્યો હતો.

સાચો જવાબ – ૧૪ 

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો – 

  1. બટુક ઝવેરી
  2. નિરંજન દેસાઈ
  3. મનસુખલાલ ઝવેરી

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: