હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

પોર્ટેબલ રંગોળી

દાહોદના હુન્નર ગ્રુપનાં સભ્ય,  શ્રીમતિ આયુશી લુણવંતે બનાવેલ પોર્ટેબલ રંગોળી ..

 

તોફાની છોકરાઓ એ ભૂંસી ના શકે !

 

This slideshow requires JavaScript.

=

 

One response to “પોર્ટેબલ રંગોળી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: