હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

આદિત્યનાં લેગો મોડલ

એશા અને મેહુલ ત્રિવેદીના પુત્ર આદિત્યે બનાવેલાં લેગો મોડલ –

adi_3

જાયન્ટ વ્હીલ – ૧


adi_2

જાયન્ટ વ્હીલ – ૨


adi_1

મેરી ગો રાઉન્ડ ( ચગડોળ)

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: