હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ફેન્સી કેક

ઇલિનોઇસના પાટનગર સ્પ્રીન્ગ ફિલ્ડમાં રહેતી અમારા કુટુંબની પુત્રવધુ પ્રાર્થના નિશાંત ભટ્ટ જાતજાતની કેક ( ખાસ તો બર્થ ડે કેક ) બનાવવામાં માહેર છે. એની કળા નીચે …

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: