હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ચમચી શિલ્પ

વ્હે – પ્રોટિન લેવાના માપ માટે હમ્મેશ આવી ચમચી આવે 👇

આજે આવી ચાર ચમચી ભેગી કરીને આ શિલ્પ બનાવ્યું ( બીજો કશો ઉપયોગ સૂઝતો નથી માટે !)

તમને આનો કાંઈ ઉપયોગ સૂઝે છે ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: