હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

અમેરિકાના ઘરમાં હવન

અમેરિકાના ઘરો મોટા ભાગે સંપૂર્ણ વાતાનુકુલિત ( Air conditioned ) હોય છે. દિવાલો અને છત પોલાં હોય છે અને આગ લાગે તો અત્યંત જ્વલનશીલ હોય છે. શહેરી વ્યવસ્થામાં આગ અને સુરક્ષા માટે સભાનતા અને નિયમો પણ બહુ કડક હોય છે. આ માટે smoke detector પણ મોટા ભાગના ઘરોમાં હોય છે. આથી, જ્યારે આવા ઘરોમાં હવન કરવામાં આવે ત્યારે દેશની રીતો ન ચાલે.

અમારા ઘરમાં ગયા અઠવાડિયે ગાયત્રી હવન કર્યો ત્યારે હવનનો અગ્નિ આમ પ્રગટાવ્યો હતો – એલ્યુમિનિયમના પતરાની બેકિંગ ટ્રેમાં નાળિયેરની કાચલી વાપરીને –

અહીં આ રજુ કરવાનું પ્રયોજન –


હાજર સો હથિયાર !

દેશ તેવા વેશ !

One response to “અમેરિકાના ઘરમાં હવન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: